gdpr

Servicevillkor

GDPR & Sekretess

Villkor & GDPR (behandling av personuppgifter) samt sekretess

 

Villkor:

Prylfixarn.se strävar alltid efter att utföra bästa möjliga service på din enhet. Din enhet undersöks alltid noggrant före någon service utförs, dock kan en enhets skada förvärras vid ett eventuellt ingrepp p.g.a. flera olika faktorer exempelvis spänningar, klämskador eller tryckskador. Detta är inget som någon av våra behöriga tekniker kan förutse och inte heller ansvara för. En inlämnad enhet skall efter avslutad service avhämtas skyndsamt eller enligt överenskommelse med en representant från företaget. En enhet som har haft statusen ”Service avslutad, klar för avhämtning” i mer än 60 dagar utan att avhämtning skett, kommer att förverkas/destrueras.

 

GDPR - Behandling av personuppgifter:

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, e-post, eventuella inloggningsuppgifter.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla bästa möjliga service.

Vi har fått dina uppgifter vid din egen registrering online eller över disk i vår butik.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas tillsvidare.

De personuppgifter vi behandlar om dig används endast internt. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag (exempel vid misstanke om brott). Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på hej@prylfixarn.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Sekretess:

Hos Prylfixarn.se är sekretessen total.

Det enda tillfälle vi är inne bland era privata filer är vid en eventuell backup.

Även då endast med ert medgivande.

I annat fall är vi aldrig inne i en enskild användares användardata.

Lösenkoder och liknande används endast i test syfte för att kontrollera utförd reparation.

Vi på Prylfixarn.se rekommenderar att man När man får tillbaka sin enhet från service alltid byter sina koder när man lämnat ut dem i en servicesituation.

 

© Prylfixarn 2019 All Rights Reserved